Menu

Visionen

VSK Aarhus arbejder ihærdigt på at få etableret en kunstgræsbane i Nordbyen. Banen skal placeres på det nuværende stadion og er første fase i en større modernisering af 'Vejlby Stadion'. 

VSK Aarhus har opnået bevilling af et omfattende kommunalt milliontilskud, som dækker lidt mindre end 50 % af de samlede anlægsomkostninger. Vi er selv forpligtet til at rejse i omegnen af 1 million kroner, før tilskuddet aktiveres og projektet bliver en realitet. Vi håber derfor på og opfordrer til massiv opbakning fra alle VSK'ere - spillere såvel som jeres netværk - så vi #VedSamletKraft kan rejse et stort beløb og løfte vores del af opgaven.

Den interne finansiering i VSK Aarhus ud fra en minimumsbetragtning. 

Fonde 500.000
Crowdfunding 250.000
Sponsorater 125.000
Indtægstgivende Aktiviteter 125.000

Du kan med dit bidrag medvirke til at dette projekt bliver realiseret. Og din donation er fradragsberettiget.
Det skattemæssige fradrag er op til 16.300 kr. (Se mere info nederst)

Indberetningen til SKAT varetages af DBU, som også hjælper med den tekniske del af indsamlingen. 

Hvis du vil støtte har du følgende muligheder:

  1. Du kan overføre penge til projektet gennem dette Direkte link                                                                                 NB: Hvis du vil have dit navn + donation på hjemmesiden samt støttetavle, skal du afkrydse feltet med samtykkeerklæring i forbindelse med donationen
  2. Bankoverførsel: Hvis du foretrækker at donere via bankoverførsel, kontakt Poul Jeppesen på (laurapoul@os.dk)

Vi opdaterer løbende denne side med bidragsydere.

DBU er af skattemyndighederne godkendt som en såkaldt almennyttig organisation, og DBU kan således modtage gaver. Gaveindbetalinger er fradragsberettigede på selvangivelsen, og hvis indbetaleren oplyser CPR-nummeret, vil DBU automatisk indberette beløbet til skattemyndighederne. På den måde kommer fradraget automatisk med på gavegiverens selvangivelse.

Skattefradrag for pengegaver

Ligningslovens § 8 A giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til foreninger og institutioner (fx DBU), hvis midler anvendes til alment velgørende formål. Det er fx muligt, når foreninger skal indsamle større beløb til idrætsbyggeri. Den skattepligtige kan i 2019 slutfradrage det samlede ydede gavebeløb fordelt på én eller flere foreninger, der ikke overstiger 16.300 kr. Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. Beløbsgrænsen i LL § 8 A gælder for hver ægtefælles gaver.

Hvis det imod forventning skulle tænkes, at kunstgræsbanen på Vejlby Stadion ikke bliver til noget. Forbeholder VSK Aarhus sig retten til, at anvende pengene til anlæg af kunstgræs et andet sted på anlægget.