Menu

Partnerskaber

Opgaven
I VSK AARHUS ønsker vi at få endnu flere partnere med på holdet.

Ønsket med partnerskaber er at få lokale og regionale/evt landsdækkende til at støtte en klub der ønsker
fællesskabet både på og udenfor banen.

Opgaven består i at være med til at sikre ”leads/konakter” i klubben. Helt konkret gøres det ved at kende folk i
klubben – være opsøgende på hvem kender hvem.

Partnere kan støtte klubben via et koncept der i korte træk består i følgende ”kasser”;

VSK HOLD; VSK ÅRGANG; VSK ERHVEVSKLUB, VSK ILDSJÆL, VSK TRÆNER, VSK-VSK

Tidsforbrug
Årligt ønsker vi at du bruger ca. 25 timer.

  • Det gøres ved at der hvert kvartal er et møde (2-3 timer)
  • Til hvert møde vil der være ca. være 1,5 times forberedelser (få kontakter ude i foreningen)
  • Efter hvert møde vil der ca. være 1,5 times

Relationerne
Målet er at vi er 4-5 personer der arbejder frivilligt med opgaven, Gerne med repræsentant for børnefodbold, ungdom pige, ungdom drenge, senior kvinder og senior herrer. Vi gør det i samarbejde med Jonas Grauslund som er ansat i klubben og som er koordinatorer på partnerskaber

Jonas vil sikre kontrakter, opfølgning mm

Formål
Formålet er at partnerskaber skal være med til at sikre at vores klub har et endnu bedre tilbud både på og
udenfor banen. Og ikke kun til spillere men også med ønsket om at skabe endnu bedre vilkår for trænere og
ildsjæle i klubben…

Vi tilbyder
I VSK AARHUS elsker vi at udvikle og kigge på finurlige og anderledes muligheder for at få et samarbejde op at
stå mellem fodboldklubben, private, erhvervslivet eller en tredje konstellation, der ikke er set før.

Du får muligheder for at få ”hands on” på hvad der virker for en klub som VSK AARHUS. Du vil blive en del af et
fællesskab hvor vi løfter Ved Samlet Kraft – VSK!

Kontakt: Jonas Grauslund jg@vskaarhus.dk

Luk