Menu

Vision og mission

VSK Aarhus favner meget bredt, da klubben både inkluderer breddehold, elitehold, ungdom, børn mm.. Således findes det nødvendigt at fastlægge nogle værdier som alle klubbens medlemmer bør tilstræbe. I den sammenhæng er der blevet fastlagt hvilken vision og mission klubben ønsker at efterleve.

 

MISSION

Den nye klub har som mission at skabe et gensidigt forpligtende stærkt socialt og sportsligt fællesskab med respekt, mangfoldighed, rummelighed, sundhed og store fælles oplevelser.

 

VISION

Det er vor vision at udvikle, nytænke og styrke bredde- og elitefodbolden i løbende dialog og partnerskab med det (lokal)samfund vi er en del af.

Det betyder at

  • Vi favner bredt
  • Vi tænker nyt
  • Vi er ambitiøse
Luk