Menu

Frivillige søges

VSK Aarhus søger flere frivillige

VSK Aarhus er en stor og dynamisk fodboldklub i løbende udvikling.
Vi har brug for mange frivillige til at løse en række opgaver for at gøre vor klub endnu bedre.
Måske det var noget for dig – eller du kender nogen, der kunne være med.

Nedenfor er en oversigt over de opgaver vi i øjeblíkket søger efter frivillige til. Der er samtidig informationer om evt. honorering.

 

 

Skoleleder for DBU fodboldskole 2021 (uge 26).

Opgaven består i 1) løbende promovering af fodboldskolen, 2) forberedelse af DBU fodboldskolen og 3) afvikling af skolen i uge 26 på hverdage fra 8.00 – 16.00. DBU understøtter skolen med sekretariat, gode IT-løsninger og materialer. Der er hjælp fra erfaren skoleleder.

Opgaven honoreres med DBU tøjpakke og omkostningsgodtgørelse (se nærmere på DBU hjemmeside). Opslået 25.11.2020.

Henvendelse på frivillig@vskaarhus.dk

 

 

Trænerleder for DBU fodboldskole 2021 (uge 26).

Opgaven består i 1) rekruttering og godkendelse af træner- og trænerassistener og 2) fodboldfaglig understøttelse af kvaliteten under fodboldskolen i uge 26 på hverdage fra 8.00 til 16.00. DBU understøtter skolen med omfattende rekruttering af trænere. Vi skal selv finde trænerassistenter i klubben. Du skal have en træneruddannelse.

Opgaven honoreres med DBU tøjpakke og omkostningsgodtgørelse (se nærmere på DBU hjemmeside). Opslået 25.11.2020.

Henvendelse på frivillig@vskaarhus.dk

 

 

Kampfordeleropgaver.

Opgaverne kan omfatte til- og framelding til turneringer, kampaftaler ude  og/eller inde, reservation af baner og haller, mv. Kampfordelerens mange opgaver opdeles i flere og mindre tidskrævende opgaver. Der aftales arbejdsdeling i den administrative gruppe. Her har vi brug for 2-3 nye frivillige. Opslået 25.11.2020.

Henvendelse på frivillig@vskaarhus.dk

 

 

Administrative opgaver.

Opgaverne består i løbende ajourføring af hjemmeside og til løbende administrative opgaver (kluboffice). Du bliver en del af et administrativt team. Vi koordinerer på et møde hver 2. uge, og løser langt det meste over nettet. Du skal have flair for administrativt arbejde. (Opslået 25.11.2020).

Henvendelse på frivillig@vskaarhus.dk

 

 

Kommunikation.

Opgaverne består i jævnligt at lave nyheder og profilhistorier i og omkring VSK Aarhus fra klubbens mange aktiviteter, samt i profilering af nye tiltag. Du indgår i et lille kommunikationsteam.  (Opslået 25.11.2020).

Henvendelse på frivillig@vskaarhus.dk

 

 

Sponsorer.

Opgaverne består i at lave sponsoraftaler og sikre opfylde af modydelser. Der er store muligheder i     f.eks. salg af sponsorater på trænertøj, spilletøj U3-U9, på spilletøj, reklamer på stadion osv.

Der ydes god provision.

Opslået 25.11.2020.

Henvendelse på frivillig@vskaarhus.dk

 

 

Projektansøgninger.

Opgaverne består i at søge puljer og fonde med bæredygtige projekter til udvikling af fodbolden i VSK Aarhus og i partnerskaber med relevante organisationer i Aarhus (Nord). Projektansøgninger aftales med relevante udvalg og bestyrelse.

Der er mulighed for ansættelse i egne projekter.

Opslået 25.11.2020.

Henvendelse på frivillig@vskaarhus.dk