Menu

Klubbens historie

VSK Aarhus (Vejlby Skovbakken Aarhus) er dannet ved en fusion af VIK Fodbold og Skovbakken herrefodbold pr. 1. juli 2016. De to klubber havde hver sin del af banerne på VR-Centret og hver sit klubhus.

VIK Fodbold blev startet i 1949 som en lokal fodboldklub i Vejlby, men Skovbakken blev startet på Trøjborg i 1927. Skovbakken er opkaldt efter afdeling 1 i AAB (dobbelthusene ved Marienlund) og havde den første bane ved Ferdinans plads. I 1939 flyttede klubben op til Risvangen, hvor anlægget i høj grad blev anlagt ved frivillig arbejdskraft. Klubben flyttede i 1969 ud i det nyanlagte Vejlby-Risskov Idrætscenter på initiativ af en række fremsynede ledere i Skovbakken.

Dermed blev de to klubber naboer og i de kommende årtier fulgte såvel rivalisering som forsøg på sammenlægning. Det første initiativ blev taget af formanden for VIK gymnastik Erik Brandtof i slutningen af 80’erne, men det blev hurtigt skudt ned. Der blev taget et nyt initiativ i 90’erne, hvor Ove Poulsen, der var aktiv leder i begge klubber, sad for bordenden. Forslaget blev nedstemt på VIK’s generalforsamling.

I 1999 indgik Skovbakken i en overbygningsaftale med Aarhus Fremad, hvis bedste hold på dette tidspunkt lå i superligaen. Det holdt i få måneder, men da det ikke lykkedes at skaffe den fornødne økonomi, trak Skovbakken sig. Det medførte en tvangsnedrykning af førsteholdet, der først fik vendt nedgangen i Serie 1.

I 2002 henvendte de mangeårige danske mestre i kvindefodbold fra HEI sig til Skovbakken for at blive en del af Skovbakken. Det anså lederne for at være den bedste mulighed for at opnå den nyindførte licens til at spille på øverste niveau. Det blev vedtaget på en dramatisk generalforsamling i Skovbakken og førte til at en gruppe af de bærende spillere på 1. holdet hos herrene flyttede til Aarhus Fremad.

Rammevilkårene for ungdomsfodbold ændrede sig dramatisk, da DBU indførte licenssystemet for ungdom i 2008. Skovbakken fik ikke licens, hvorefter ungdomsafdeling oplevede stor afvandring af de bedste spillere. Således forsvandt det juniorhold, der netop havde vundet 1. division, fra den ene dag til den anden. Der blev i årene derefter indført årgangsopdeling i børne- og ungdomsfodbold, så en klub skal mønstre op mod 60 spillere på en ungdomsårgang for at stille med hold på tre niveauer.

Det kunne hverken VIK Fodbold, Aarhus Fremad eller Skovbakken, og der var hyppige spillervandringer mellem de tre klubber. Derfor indgik de tre klubber i sommeren 2010 en samarbejdsaftale om at stille med såvel overbygningshold og fælles hold i årgangene U13, U14, U15 og U16 under betegnelsen FC Aarhus.

Ved et internt evalueringsseminar mellem de tre klubber i januar 2015 var er enighed om, at det bedste for børne- og ungdomsfodbolden i området var at lave en egentlig fælles klub. De tre klubbers bestyrelser nedsatte en fusionsarbejdsgruppe i marts 2015. I fusionsarbejdsgruppen deltog Martin Østergaard, Ane Mathilde Pedersen og John Duus Andresen (alle VIK), Jesper Simonsen og Poul Mortensen (Skovbakken kvindefodbold), Thomas Pallesen og Leif Gjørtz Christensen (Skovbakken herrefodbold).

Aarhus Fremad amatør deltog frem til et fælles bestyrelsesseminar d. 30.5.15, hvorefter de trak sig på grund af sammenkoblingen med Aarhus Fremad Aps, der drev klubbens 1. og 2. herrehold.

Skovbakken kvindefodbold deltog frem til sommeren 2015, hvorefter der var enighed om at udskyde drøftelserne til den økonomiske situation efter en underskudsgivende koncert med DAD var afklaret.

Fusionen blev vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger i de to moderklubber i februar 2016, hvorefter den nye klub blev oprettet på den efterfølgende stiftende generalforsamling. Den første formand blev Leif Gjørtz Christensen. Det blev ved afstemning besluttet, at klubben skulle hedde FC Vejlby. Der blev nogle måneder senere begæret ekstraordinær generalforsamling af et stort antal medlemmer. På de efterfølgende to generalforsamlinger i juni 2016 blev navnet ændret til Vejlby Skovbakken Aarhus – i daglig tale VSK Aarhus.

 

BESLUTNINGSGRUNDLAG

Overvejelserne omkring fusionen af de to klubber, fremgår af nedenstående link. Denne præsentation var udgangspunktet for generalforsamlingen den 02.02.2016.

SE PRÆSENTATIONEN HER

Luk