Menu

Procedurer for rekruttering

For at sikre, at rekruttering foregår på en ordentlig og respektfuld måde overfor klub og spiller samt jf. DBU retningslinjer for rekruttering, har klubben en fast procedurer for rekruttering.

 

Område

Ansvarlig

Handleplan

Hvem fra klubben tager kontakt til klub/forældre/spiller.

 

Rekrutteringsansvarlig

 

Det er kun den rekrutteringsansvarlige som må tage kontakt til klubber, forældre og spillere, medmindre denne specifikt har uddelegeret en konkret opgave

 

Hvordan kontaktes klubben/forældrene/spilleren (mail, telefon, møde etc.).

 

Rekrutteringsansvarlig

 

Kontakten foretages enten pr. mail eller telefonisk. Hvis en af parterne ønsker et møde, for dybere indsigt, kan dette også lade sig gøre

.

Hvordan klubben håndterer henvendelser fra forældre/spiller.

 

Rekrutteringsansvarlig

 

Når VSK Aarhus får henvendelser fra spillere eller forældre, tages der kontakt til spillerens klub, for at informere om denne kontakt. Derefter aftales der nærmere med spilleren, hvad der skal ske.

 

Klubbens politik vedr. kontakt af spillere via sociale medier.

 

Rekrutteringsansvarlig

 

VSK Aarhus kontakter ikke spillere via sociale medier.

 

Plan for hvordan det sikres at spillere der ikke slår til i klubben, fortsat kan fastholdes i fodbold.

 

 

Rekrutteringsansvarlig

 

 

 

VSK Aarhus sigter efter at have et bredt tilbud til spillere. Dvs. der er plads til alle spillere, ligegyldigt hvilket niveau spilleren ønsker at spille på. 

Som udgangspunkt henvender VSK Aarhus kun til spillere, som forventes at kunne indgå i 1. holdstruppen. 

Hvis spilleren ikke slår til og ønsker at stoppe i VSK Aarhus, gives der besked til spillerens tidligere klub.

 

Hvem afgør om en spiller skal ind i klubben på de respektive årgange.

 

Rekrutteringsansvarlig

 

Afgørelsen om rekruttering af en spiller tages blandt årgangens træner, årgangens nærmeste leder (B+/U+) og den rekrutteringsansvarlige. Det er i sidste ende den rekrutteringsansvarliges beslutning og ansvar.

 

Indgåelse af aftaler med rekrutterede spillere.

 

Rekrutteringsansvarlig

 

Indgåelse af aftaler med rekrutterede spillere sker i fællesskab mellem årgangens træner og nærmeste leder (B+/U+). I særlige tilfælde kan den rekrutteringsansvarlige indgå aftalen. Der skal foreligge en IUP for hver enkelte spiller, den skal være på skrift.

 

Luk